სოციალური მედია მარკეტინგი

კომპანია ირისის სოციალური მედია მარკეტინგის მომსახურებები აქცენტირებულია თქვენი ორგანიზაციის წინაშე მდგარი ამოცანების ეფექტურად მიღწევისკენ.

ჩვენი მომსახურება გულისხმობს თქვენს პოტენციურ მომხმარებელთან ეფექტურ კომუნიკაციას, სხვადასხვა სოციალური მედია პლატფორმის გამოყენებით, შედეგად გაიზრდება თქვენი ორგანიზაციის ცნობადობა და გაიზრდება გაყიდვები.

ასევე იხილეთ: Facebook მომსახურებები