April 11, 2018

სარეკლამო მომსახურება – ციფრული მარკეტინგი

სარეკლამო მომსახურება – ციფრული მარკეტინგი სარეკლამო მომსახურების როლი ბიზნესში ძალზედ დიდია, ტრადიციული სარეკლამო მომსახურება ნაცვლდება ინოვაციური და ციფრული სარეკლამო საშუალებებით. სარეკლამო კომპანია IRIS გთავაზობთ მარკეტინგული მომსახურების […]