სოციალური მედია მარკეტინგი

სოციალური მედია მარკეტინგი

კომპანია IRIS-ის ერთ-ერთი ძირითადი სერვისია – სოციალური მედია მარკეტინგი, რომელიც სრულიად აქცენტირებულია თქვენი ორგანიზაციის წინაშე მდგარი ამოცანების ეფექტურად მიღწევაში.

სოციალური მედიის მართვა გულისხმობს თქვენს პოტენციურ მომხმარებელთან ეფექტურ კომუნიკაციას, სხვადასხვა სოციალური მედია პლატფორმის გამოყენებით, შედეგად იზრდება თქვენი ორგანიზაციის ცნობადობა და გაყიდვების მოცულობა.

რა გავლენას ახდენს სოციალური მედია ბიზნესზე?

სოციალური მედიისა და ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიის განვითარების კვალდაკვალ ბიზნესებს უხდებათ ახალი სტრატეგიების შემუშავება, რათა შეინარჩუნონ თავიანთი ადგილი ბაზარზე.

სოციალური მედია მარკეტინგი ნებისმიერი ტიპის ბიზნესზე ახდენს გარკვეული მასშტაბის გავლენას.

წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ სოციალური ქსელების გამოყენების ოთხ ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებას.

მარკეტინგი

მსოფლიო ახალგაზრდების 95% აქტიურად იყენებს მინიმუმ 1 სოციალურ მედია საშუალებას.

ამ შთამბეჭდავი რიცხვის უკან დგას სოციალური მედიის მნიშვნელობა, თანამედროვე მარკეტინგული საქმიანობის განხორციელების კუთხით.

მათ შორის საქართველოშიც, სადაც აქტიურად გამოიყენება ფეისბუქი და ინსტაგრამი, შესაბამისად ფეისბუქის ეფექტური მართვა და რეკლამირება საშუალებას აძლევს ქართულ ბიზნესს შეიმუშავოს და განახორციელოს ეფექტური მარკეტინგული საქმიანობა, რასაც ფაქტობრივად ახორციელებს კიდეც სულ უფრო მეტი ქართული კომპანია. (იხ. ჩვენი წარმატების ისტორიები).

ბრენდინგი

სოციალური მედია ეფექტურად გამოიყენება ბრენდირებისთვისაც, კერძოდ ბრენდის ცნობადობის გასაზრდელად, მიზნობრივ აუდიტორიასთან კომუნიკაციისათვის.

სოციალურ მედიაში წარმატებული ბრენდინგი მიიღწევა მიზნობრივ მომხმარებელში პოზიტიური ემოციების ჩამოყალიბებით, მათ შორის ვიზუალური და ტექსტური მასალების გამოყენებით.

განსაკუთრებული ეფექტურობით გამოირჩევა ვიდეო რგოლებისა და ანიმაციის გამოყენება.

სოციალურ მედიაში ბრენდირების განხორციელებისას, მნიშვნელოვანია დაცული იქნეს ბრენდირებული დიზაინის ნორმები: ბრენდის ფერთა შეხამება, ლოგო, ფოტო-ვიდეო მასალის ხარისხი და სხვა.

წარმატებული ბრენდირების მნიშვნელოვანი ელემენტია მომხმარებელთან კომუნიკაცია, რომელიც მომხმარებლისთვის პოზიტიური ემოციის ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად.

ამის შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ შემდეგი ელემენტის განხილვისას.

კომუნიკაცია

სოციალური ქსელების მართვა არა მხოლოდ მარკეტინგისა და ბრენდირებისთვის არის საუკეთესო, იგი ამავდორულად მომხმარებელთან კომუნიკაციის ძლიერი საშუალებაა.

მაგალითად, ფეისბუქი მუდმივად ცდილობს რაც შეიძლება მეტად მორგებული იყოს ბიზნეს კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ამ მიზნით დიდ რესურს ხარჯავს საკუთარი სოციალური მედია პლატფორმების ტექნიკური განვითარებისთვის.

როდესაც საუბარია მომხმარებელთან კომუნიკაციაზე, ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ მომხმარებელს ურჩევნია სატელეფონო ზარის მაგივრად, სოციალური მედიით განახორციელოს კონტაქტი გამყიდველთან, დაწეროს შეფასებები, კომენტარები.

ამასთან სოციალური მედია საშუალებას იძლევა ვიზუალური პოსტებით მოხდეს მომხმარებელთან პირველად კონტაქტი, თანაც მისი ინტერესების მიხედვით გამოუჩნდეს მომხმარებელს შესაბამისი პოსტები.

მომხმარებელთან კომუნიკაციისას მნიშვნელოვანია სისწრაფე (30 წუთზე მეტი არ უნდა ელოდებოდეს პასუხს) და ინფორმაციულობა, პასუხი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინფორმაციული და სრულყოფილი.

ბოლო დროს, კომპანიები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც კომუნიკაციის ავტომატიზაციის საშუალებას იძლევა.

მაგალითად ჩატბოტები, რომლებსაც უნარი აქვთ დაუყოვნებლივ შევიდნენ კომუნიკაციაში მომხმარებელთან და მიაწოდონ  მას პირველადი ინფომაცია.

გაყიდვები

სოციალური მედია მარკეტინგი მხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, თუ მისი მეშვეობით ხორციელდება გარკვეული რაოდენობის გაყიდვები.

ამ კუთხით მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ხისტი გაყიდვების ეპოქა წარსულს ჩაბარდა.

წარმოიდგინეთ ყველის გამყიდველი, რომელიც მკაცრი სახით ჯერ წონის ყველს და მერე შეფუთულს აწვდის მომხმარებელს, რომელიც თავის მხრივ ახორციელებს ანგარიშსწორებას.

ასეთი ფორმით თქვენ ვერაფერს გაყიდით სოციალურ მედიაში. ნაცვლად შემაწუხებელი რეკლამისა, რომ თქვენ ამა თუ იმ პროდუქტს / მომსახურებას ყიდით, ჯობია გაყიდვები განახორციელოთ არაპირდაპირი მეთოდებით, მომხმარებელთან ეფექტური ინტერაქციის გზით.

მაგალითად, თუ გაქვთ რესტორანი და მომხმარებელს სთავაზობთ უგემრიელეს ბორშს, ნაცვლად უბრალოდ მოწოდებისა „მოდით ჭამეთ ბორში“, ჯობია დაამზადოთ ბრენდირებული ფოტო, რომელზეც გამოსახული იქნება თქვენ მიერ შემოთავაზებული ბორში – საუკეთესო ვიზუალით, თქვენი რესტორნის ლოგოთი და ბრენდირებული ფერებით.

ფოტოს დაურთეთ ტექსტი: „ასეთ ბორშს მიირთმევენ ჩვენთან საუზმეზე, გასინჯეთ თქვენც“.

რომ შევაჯამოთ:

სოციალურმა მედიამ შეცვალა ბიზნესსა და მომხმარებელთა შორის ურთიერთობის ფორმა, სიხშირე და სისწრაფე.

ეს ყველაფერი უფრო პერსონიფიცირებულ, დინამიკურ და ვიზუალიზაციაზე დაფუძნებულ ურთიერთობად იქცა.

სოციალური მედიის მეშვეობით გაყიდვა კი ხელოვნებაა, ადამიანებთან კომუნიკაციისა და მათზე პოზიტიური გავლენის მოხდენის სახით.

სოციალური მედიის მართვა

სოციალური მედიის მართვა ყველა ბიზნეს სჭირდება, გაყიდვებისა და ცნობადობის გასაზრდელად.

კომპანია IRIS გთავაზობთ სოციალური მედიის პროფესიონალურად მართვის მომსახურებას.

რისგან შედგენა სოციალური ქსელების მართვა?

სოციალური მედიის მართვა

ბრენდირებული დიზაინი

ეფექტური დიზაინი არის ამოსავალი წერტილი, როგორც თავად გვერდის გაფორმებისთვის, ასევე სარეკლამო პოსტების შესაქმნელად.

რეკლამა სოციალურ ქსელებში

როდესაც რეკლამა სოციალურ მედიაში ხორციელდება არასწორედ თქვენ კარგავთ თქვენს ფინანსებს და დროს. რეკლამირების ეფექტურობა იწყება ეფექტური სარეკლამო პოსტების შექმნით და მათი ოპტიმიზაციით, ასევე მნიშვნელოვანია რეკლამის ყოველდღიური მართვა და კორექცია.

ანალიტიკა

სტატისტიკა და ციფრები განაპირობებს შედეგების გაუმჯობესებას შემდგომი პერიოდისთვის, ამიტომაც მათი როლი გადამწყვეტია, თუ გსურთ დროთა განმავლობაში შედეგების გაუმჯობესება.

რას გთავაზობთ ჩვენ?

სოციალური მედიის მართვა ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიეტეტული მიმართულებაა, ჩვენ გთავაზობთ მარკეტინგულ პაკეტებს, სხვადასხვა საჭიროების მქონე კომპანიებისთვის.

ჩვენი პაკეტები მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 • ფეისბუქ გვერდის შექმნა და ბრენდირება;
 • ინსტაგრამის გვერდის შექმნა და ბრენდირება;
 • სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო პოსტის დამზადება;
 • რეკლამის ყოველდღიური მართვა ფეისბუქსა და ინსტაგრამში;
 • მომხმარებელთან კომუნიკაცია;
 • რეპორტინგი / ანალიტიკა

პაკეტების გასაცნობად დაგვიკავშირდით.

რა არის ჩვენი უპირატესობები?

 • გამოცდილება – მრავალწლიანი გამოცდილება სოციალური მედიის მართვის სფეროში.
 • სპეციალიზაცია – ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, ამიტომაც სპეციალიზირებულები ვართ, გვყავს გამოყოფილი ცალკე დიზაინერ, ცალკე რეკლამის მართველი, მომხმარებელთან კომუნიკაცია.
 • შედეგები – ჩვენ ვუზრუნელყოფთ მაქსიმალური შედეგების მიღებას, მინიმალური დანახარჯებით.
 • თავიდან აიცილებთ საშემოსავლო გადასახადს
 • არ მოგიწევთ საპენსიო შენატანის გადახდა
 • ჩვენ არ გავდივართ შვებულებაში

ყველაზე პოპულარული სოციალური მედია პლატფორმები საქართველოში

სოციალურმა მედიამ შეცვალა სამყარო, მათ შორის ბიზნეს საქმიანობა, განსაკუთრებით მომხმარებელთან კომუნიკაციისა და მათი მოზიდვის კუთხით.

სოციალური მედია ფართო შესაძლებლობებს იძლევა: ხელოვნური ინტელექტი, ვირუსული კამპანიები, რემარკეტინგი, რეკლამირების ავტომატიზაცია და ა.შ, უფრო მძლავრს ხდის მის გამოყენებას ბიზნესისთვის.

სოციალური მედია

სოციალური მედიის მეშვეობით ყველაზე მარტივია მიაგნოთ იმათ ვისაც სურს თქვენი პროდუქტი/მომსახურება.

სოციალური მედიის ყველაზე დიდი უპირატესობა მის ხელმისაწვდომობაშია.

წავიდა ის დრო, როდესაც ეფექტური რეკლამირებისთვის აუცილებელი იყო ათასობით დოლარის დახარჯვა. ახლა თქვენ საშუალება გაქვთ ნებისმიერი ბიუჯეტით განახორციელოთ რაღაც დონის რეკლამა ინტერნეტში, სოციალური მედია პლატფორმების გამოყენებით.

ჩნდება კითხვა, რომელი სოციალური მედიაა ყველაზე ეფექტური ბიზნესისთვის საქართველოში?

წარმოგიდგენთ საქართველოში ყველაზე პოპულარულ სოციალური მედია პლატფორმებს:

1.ფეისბუქი

2 მილიარდი მომხმარებლით, ფეისბუქი ლიდერია სოციალური მედია პლატფორმებს შორის, როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში.

იგი საშუალებას იძლევა მოახდინოთ რეკლამირება მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში.

საქართველო არ არის გამონაკლისი, ყველაზე დიდი მარკეტინგული აქტივობა სწორედ ფეისბუქზე ხორციელდება, მათ შორის განსაკუთრებით ეფექტურია ვირუსული კამპანიები, ვიდეო რეკლამირება და რემარკეტინგი ფეისბუქ პიქსელის გამოყენებით.

გაეცანი ასევე: Facebook რეკლამა – ბიზნეს პაკეტები

2.ინსტაგრამი

თუ თქვენი პოტენციური მომხმარებლებიდან უმეტესობა ახალგაზრდა თაობას წარმოადგენს, ინსტაგრამი შესაძლოა საკმაოდ ეფექტური საშუალება აღმოჩნდეს მარკეტინგული საქმიანობის განსახორციელებლად.

ინსტაგრამი საკმაოდ პოპულარული სოციალური ქსელია საქართველოში, მისი ძირითადი მომხმარებელი ახალგაზრდები არიან, განსაკუთრებით სტუდენტები.

იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტაგრამს და ფეისბუქს ერთი მესაკუთრე ყავს, საკმაოდ ეფექტურია მარკეტინგული საქმიანობის განხორციელება ორივე სოციალურ ქსელზე ერთობლივად.

3.YouTube

იუთუბი, გუგლის შემდეგ, სიდიდით მეორე უდიდესი საძიებო სისტემაა მსოფლიოში.

გუგლის მიერ იუთუბის შეძენის შედეგად, ვიდეო მარკეტინგის როლი საგრძნობლად გაიზარდა, ამდენად ეფექტური ვიდეო რგოლის რეკლამირებისთვის, იუთუბის პლატფორმა საუკეთესო ვარიანტია.

გარდა ამისა, თუ მსხვილი ბიუჯეტი გაქვთ, ფეისბუქზე და იუთუბზე ერთდროულად შეიძლება რეკლამირების განხორციელება, რაც ბევრად მაღალი შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს.

4.LinkedIn

ლინკედინი სპეციფიკური სოციალური მედია პლატფორმაა, იგი განსაკუთრებით ეფექტური გამოსაყენებელია B2B რეკლამირებისთვის.

ლინკედინის მეშვეობით შესაძლებელია პროფესიონალი კადრების მოძიება ბიზნესის ნებისმიერი სფეროდან.

ლინკედინის დანიშნულებაა პროფესიული ურთიერთობების დაფუძნება და განვითარება. ამ მიზნით შესაძლებელია პროფესიული ჯგუფების შექმნა ლინკედინში.

5.ტვიტერი

ტვიტერის უპირატესობა მის უნარშია სწრაფად მოახდინოს ინფორმაციის გავრცელება, რაც უფრო მეტი ადამიანი გაავრცელებს თქვენს პოსტს, მით უფრო მეტი მიმდევარი გეყოლებათ.

ტვიტერი არ სარგებლობს განსაკუთრებული პოპულარობით საქართველოში, თუმცა მასში 20-დან 45 ათასამდე ქართველი მომხმარებელია, რაც საყურადსაღებოა.

თუმცა ტვიტერი საკმაოდ პოპულარულია სხვა ქვეყნებში, მაგ: იგი ყველაზე პოპულარული სოციალური მედია პლატფორმაა იაპონიაში, შესაბამისად თუ მაგალითად გაქვთ ტურისტული ბიზნესი და გსურთ იაპონელების მოზიდვა, საკმაოდ ეფექტურია ტვიტერის გამოყენება.

6.Pinterest

პინტერესტი შედარებით ნაკლები პოპულარობით სარგებლობს საქართველოში, თუმცა მისი მომხმარებელთა რიცხვი სულ უფრო იმატებს.

პინტერესტში პიარის საფუძველია ეფექტური და ხარისხიანი ფოტო-მასალის გამოქვეყნება და გაპიარება. ძირითადი მომხმარებელი არის ახალგაზრდა თაობა, განსაკუთრებით სტუდენტები, ისევე როგორც ინსტაგრამის შემთხვევაში.

შეჯამება:

თქვენი არჩევანია, თუ რომელ სოციალურ მედია პლატფორმაზე გააპიარებთ თქვენს ბიზნეს, თუმცა მნიშვნელოვანია შეაფასოთ არა მხოლოდ კონკრეტული სოციალური მედიის პოპულარობა, არამედ ასევე თქვენი პროდუქტის და პოტენციური მომხმარებლის სპეცფიკა და მხოლოდ ამის შემდგომ აირჩიეთ ის პლატფორმა, რომელიც ყველაზე ეფექტური შეიძლება გამოდგეს თქვენთვის.

გაინტერესბს რამდენად ეფექტური იქნება სოციალური მედია მარკეტინგი შენი ბიზნესისთვის?

დაგვიკავშირდი და მიიღე დეტალური კონსულტაცია – 577 681 691

ასევე დაგაინტერესბს: ინტერნეტ რეკლამა საქართველოში